Uchwała Nr XLI/195/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XLI/195/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/195/09

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3