Uchwała Nr XLI/196/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/196/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.