Uchwała Nr XLI/198/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy na 2010 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność p

Uchwała Nr XLI/198/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy na 2010 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.