Uchwała Nr XLI/200/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk- Pole.

Uchwała Nr XLI/200/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk- Pole.