Uchwała Nr XLI/201/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XLI/201/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.