Uchwała Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/202/09