Uchwała Nr XLI/203/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Uchwała Nr XLI/203/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.