UCHWAŁA Nr XXX/129/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Działania

UCHWAŁA Nr XXX/129/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Działania.