Uchwała Nr XXXI/132/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.

Uchwała Nr XXXI/132/09