Uchwała Nr XXXI/133/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr XXXI/133/09