Uchwała Nr XXXI/134/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXI/134/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku