Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9