Uchwała Nr XXXI/136/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących.

Uchwała Nr XXXI/136/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku