Uchwała Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.