Uchwała Nr XXXII/138/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2011.

Uchwała Nr XXXII/138/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2011.