Uchwała Nr XXXIII/139/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIII/139/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.