Uchwała Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.