Uchwała Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.