Uchwała Nr XXXIX/173/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XXXIX/173/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.