Uchwała Nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.