Uchwała Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4