Uchwała Nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.

Kopia mapy ewidencyjnej.