UCHWAŁA Nr XXXIX/177/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określen

UCHWAŁA Nr XXXIX/177/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.