Uchwała Nr XXXIX/178/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XXXIX/178/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.