Uchwała Nr XXXV/142/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscow

Uchwała Nr XXXV/142/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscowości Kramsk ul. Chopina i ul. Kościelna”.