Uchwała Nr XXXV/143/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXV/143/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.