Uchwała Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.