Uchwała Nr XXXV/145/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/145/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.