Uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.