Uchwała Nr XXXVI/147/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVI/147/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4