Uchwała Nr XXXVI/148/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXXVI/148/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.