Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.