UCHWAŁA Nr XXXVI/151/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra

UCHWAŁA Nr XXXVI/151/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.