Uchwała Nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Uchwała Nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.