Uchwała Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grąblinie.

Uchwała Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grąblinie.