Uchwała Nr XXXVII/154/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/154/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.