Uchwała Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012.”

Uchwała Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 156