Uchwała Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimn

Uchwała Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie  obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów