Uchwała Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach

Uchwała Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.