Uchwała Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Uchwała Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kramsk.