Uchwała Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.

Uchwała Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.