Uchwała Nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej In

Uchwała Nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.