Uchwała Nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły P

Uchwała Nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.