UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Gminę do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Szkoła

UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Gminę do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.