Uchwała Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.