UCHWAŁA Nr XXXVIII/166/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uch

UCHWAŁA Nr XXXVIII/166/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr XXV/129/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005r.,