Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszk

Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kramsk.