Uchwała Nr XXXVIII/168/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozw

Uchwała Nr XXXVIII/168/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017 oraz Wieloletniego Planu Finansowego