Uchwała Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.