Uchwała Nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Uchwała Nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.